"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."De Bijbel

De Bijbel bevat Gods boodschap aan de wereld. Het is niet in woorden uit te drukken wat een schat wij hebben aan de Bijbel. Denkt het zich eens in: De God die hemel en aarde heeft gemaakt heeft een boodschap op schrift laten stellen voor de mensheid waarin Hij Zelf spreekt, beloftes doet, de toekomst schetst, redding aankondigt en aanbiedt. En dat boek is voor iedereen beschikbaar...ook voor u!


>> Ontstaan van de Bijbel

Het woord 'Bijbel' is afgeleid van het Latijnse woord 'biblia' wat 'boeken' betekent. En dat is ook wat de Bijbel eigenlijk is; een verzameling van 66 boeken geschreven door 40 verschillende schrijvers, die samen toch één Boek vormen. Het eerste boek bijvoorbeeld, dat onder meer het ontstaan van de wereld vertelt, en de vier daarop volgend, zijn geschreven door de profeet Mozes omstreeks 1600 v. Chr. Het laatste boek, het boek Openbaring, dat ons vertelt wat nog stáát te gebeuren, is geschreven door iemand die dicht bij Jezus heeft geleefd, Johannes. En zo zijn er in de tijd die hier tussen ligt nog heel veel auteurs geweest (profeten, koningen, evangelisten), die in de tijd waarin zij leefden en in een bepaalde literaire vorm een Bijbelboek hebben geschreven.

 

>> Woord van God

Toch zit er achter al deze schrijvers Eén Auteur, God. En daarom spreken al die verschillende auteurs, over zo'n lange periode verspreid, ook zo wonderlijk als met één mond. De Bijbel is dan ook geen boek van menselijke origine maar van Goddelijke oorsprong. De Bijbel is niet het resultaat van menselijke inspanningen en de inhoud van de Bijbel ook niet door mensen verzonnen. God Zelf heeft de schrijvers van de boeken ingegeven wat ze schrijven moesten (2 Tim. 3:16, 2 Petr. 1:21). De Bijbel is het woord van God. Het bevat de onmisbare boodschap van God voor deze wereld, ook voor u!

 

>> De Bijbel heeft gezag

Omdat de Bijbel het woord van God is betekent dit dat ook dat het gezag heeft over alle mensen. Zoals we niet zomaar wetgeving van de overheid naast ons neer kunnen leggen, kunnen we zeker niet straffeloos het woord van de God, die regeert over heel de wereld, negeren en ongehoorzaam zijn.

 

>> Boodschap van de Bijbel

Welke boodschap bevat de Bijbel dan? Kernachtig verwoord: Alles wat nodig is voor uw redding. We lezen hoe God de wereld maakte uit het niets, hoe de mens de wereld en zichzelf in de ellende heeft gestort door te breken met God. Maar ook en vooral hoe God de mens weer opzoekt en er alles voor over heeft om de mens weer met Zichzelf te verzoenen. Dat 'alles' is Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, Die God in plaats van een ieder die in Hem gelooft aan het kruis heeft gestraft. Ook vertelt de Bijbel over het nieuwe leven wat aanbreekt voor een ieder die door het geloof in Jezus een nieuw mens geworden is.
 

>> De Bijbel is betrouwbaar

Omdat de Bijbel het Woord van God is, is het ook betrouwbaar. Menselijke beloftes hebben over het algemeen maar weinig waarde. God is radicaal anders. Wanneer Hij iets belooft zál het gebeuren. De geschiedenissen die in de Bijbel staan getuigen daarvan. De betrouwbaarheid van Gods beloften geldt echter naar twee kanten. Gods beloften zijn volmaakt betrouwbaar wanneer het gaat om beloften van redding: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven . . ..” Gods woord is echter evenzeer betrouwbaar in zijn dreigingen: “. . . maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. ” (Joh. 3:36)